Barcelona

Ajuts a la rehabilitació dels elements comuns d’edificis d’habitatges a la ciutat de Barcelona 2018 General
Serveis*

Disseny d'habitatges cases, habitatges unifamiliars i plurifamiliars

Suport a la petició i l'anàlisi de pressupostos per a adjudicació de l'obra i control econòmic de l'execució

Decoració d'interiors i disseny de zones exteriors

Reformes i rehabilitacions de cases i espais, així com gestió dels canvis d'ús de locals, edificis, etc...

Plans Especials Urbanístics

Estudis*

Certificacions d'Eficiència Energètica (CEE)

Cèdules d'habitabilitat

Llicències d'activitat

Agregacions, segregacions i adequació de superfícies registrals

Estudis de viabilitat de projectes

 

* Sol·licitar pressupost en cada cas

Contacteu amb Nosaltres


    Información básica en protección de datos.- Conforme al RGPD y la LOPDGDD, ARQUITECTURA I ESPAIS GLOBALS SLP tratará los datos facilitados con la finalidad de contestar las dudas y/o de gestionar el servicio contratado a través del presente formulario. Siempre que nos lo autorice previamente, enviaremos información relacionada con los servicios ofrecidos por ARQUITECTURA I ESPAIS GLOBALS SLP. Podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás reconocidos en la normativa mencionada. Para obtener más información acerca de cómo estamos tratando sus datos, acceda a nuestra política de privacidad.

    © 2023 arquitectura i espais