5 habitatges adossats en fase de captació de socis

HPO

Descripció

Promoció d’habitatge proteccio oficial en règim de cooperativa a Viladomat.

En fase de captació de socis: contacta per més informació.

© 2023 arquitectura i espais