Habitatges parellats Adjudicats

HPO

Descripció

Promoció d’habitatge proteccio oficial en règim de cooperativa entregada a l’Armentera.

© 2023 arquitectura i espais