6 habitatges adossats en fase captació de socis

HPO

Descripció

Promoció d’habitatge proteccio oficial en règim de cooperativa a Fortià.

En fase de captació de socis: contacta per més informació.

© 2021 arquitectura i espais