Promoció l’Armentera

Habitatge assequible

Descripció

Promoció de dos habitatges adossats a l’Armentera.

En fase de captació de candidats: contacta.

© 2023 arquitectura i espais