Política de Privadesa

Politica PrivadesaRESPONSABLE

1.Identitat Empresa:

ARQUITECTURA I ESPAIS GLOBALS SLP

CIF: B55298707

Adreça:
Carrer de l’Ajuntament, 15
17472 L’ARRMENTERA, GIRONA.

E-Mail: info@arquitecturaiespais.com.

Dades de contacte del delegat en protecció de dades: No es disposa de delegat

FINALITATS

2. Descripció ampliada de la/es finalitat/s del tractament:

Tractarem les seves dades per a la gestió administrativa, comptable i fiscal.

CONSERVACIÓ

3. Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’entitat i no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat, seran conservats conforme als terminis legals establerts en matèria fiscal y comptable, prenent como referència la última comunicació.

DECISIONS

4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades.

LEGITIMACIÓ

5. Legitimació per execució d’un contracte:

Degut a que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, en el que vostè és part, es fa constar que el tipus de contracte de què es tracta, és l’anomenat contracte mercantil o la relació precontractual.

Com que la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per a subscriure l’anomenat contracte, s’informa a l’interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.

DESTINATARIS

6. Període de durada:

Durant el període de durada del tractament, ARQUITECTURA I ESPAIS GLOBALS SLP no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal, ni tampoc transferència alguna.

DRETS

7. L’interessat pot exercir els següents drets:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’entitat estem tractant dades personals que els afectin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’entitat, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sin que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per això es podran utilitzar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a

ARQUITECTURA I ESPAIS GLOBALS SLP

Adreça:
Carrer de l’Ajuntament, 15
17472 L’ARRMENTERA, GIRONA.

També podrà enviar un email a: info@arquitecturaiespais.com.

En cas de que senti vulnerats el seus dreta en lo concerneixi a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del previst en l’article 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic de l’entitat, indicant l’assumpte “No enviar correus”.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals que tractem a ARQUITECTURA I ESPAIS GLOBALS SLP procedeixen directament de vostè. Les categories de dades que es tracten son:

No es tracten dades especialment protegides.

Serveis*

Disseny d'habitatges cases, habitatges unifamiliars i plurifamiliars

Suport a la petició i l'anàlisi de pressupostos per a adjudicació de l'obra i control econòmic de l'execució

Decoració d'interiors i disseny de zones exteriors

Reformes i rehabilitacions de cases i espais, així com gestió dels canvis d'ús de locals, edificis, etc...

Plans Especials Urbanístics

Estudis*

Certificacions d'Eficiència Energètica (CEE)

Cèdules d'habitabilitat

Llicències d'activitat

Agregacions, segregacions i adequació de superfícies registrals

Estudis de viabilitat de projectes

 

* Sol·licitar pressupost en cada cas

Contacteu amb Nosaltres

© 2019 arquitectura i espais