L'Equip

Noemi Molpeceres Requejo

Arquitecta

noemr@arquitecturaiespais.com
Tel.: +34 666 852 621

Barcelona, 21/07/1978

TITULACIÓ ACADÈMICA
Titol d'Arquitecte per l'ETSAB en l'any 2006, especialitat: Projecte i Urbanisme
Col·legiat 49339/2 del COAC

FORMACIÓ ACADÈMICA
1995-2006, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, Barcelona
2001-2002, University of North London, Londres
2012, Curs de disseny de petits jardins, Escola Sert, Barcelona
2013, Curs d'eficiència Energètica, Escola Sert, Girona

EXPERIÈNCIA LABORAL
1996-1999, 2003-2004, Estudi d'Arquitectura Habitat–Actual, Col·laboració en Disseny, Projectes d'habitatges unifamiliars, Barcelona
2000-2001, Estudi Freire Arquitectura, col·laboració de projectes, Barcelona
2001-2002, Estudi Hugh Cullum Arq., Disseny, Londres
2002-2003, Ajuntament de Barcelona, Departament de Llicències d'obra
2004-2006, Promotora /Constructora Harmonia 45, desenvolupament i control de projectes a gran escala, habitatges plurifamiliars.
2006-2012, Promotora/Constructora Harmonia Empordà, Elaboració de projectes bàsics, executius i direcció d'obra d'habitatges. Rehabilitacions, Reformes, Interiorisme, Informes i Dictàmens. Sant Pere Pescador, Girona.
2013, Creació del despatx d'Arquitectura i Espais, elaboració de projectes bàsics, executius i direcció d'obra d'habitatges. Rehabilitacions, Reformes, Interiorisme, Informes i Dictàmens, Estudis de viabilitat de projectes, Diseny d'interiors i exteriors. L'Armentera, Girona.

Imma Ferrer Canals

Arquitecta Tècnic

imma.ferrer@arquitecturaiespais.com
Tel.: +34 667 727 649

Sant Pere Pescador, 02/09/1970

TITULACIÓ ACADÈMICA
Títol d'Arquitecte Tècnic per l'UdG en l'any 1993
Col·legiat 666 del COAATEEGI
Títol de Tècnic intermig de Prevenció de Riscos laborals per el Col·legi d'Aparelladors i Arquitecte Tècnics de Girona, en l'any 2004.
Curs d'Especialització Projecte Manager en Edificació i Urbanisme per la Universitat Politècnica de Catalunya, en 1996.

ALTRA FORMACIÓ
2008, Curs de Control de qualitat en l'obra, per Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona
2013, Curs de Construcció en fusta, per Incafust (Institut Català de la Fusta)
2013, Curs de Qualificació d'eficiència energètica d'edificis, per COAATEEGI
2014, Curs avançat del programa CE3X, per Efinovatic
2014, Curs superior d'eficiència energètica en la rehabilitació, per Innotec Formación, durant 300h

EXPERIÈNCIA LABORAL
1995-1996, Ofitec Roses, SL, Arquitecta tècnic en pràctiques en oficina tècnica
Des de 1998, Arquitecta Tècnic professional laboral. Projectes, direccions d'obra, estudis de seguretat i salut, coordinacions de seguretat, projectes d'activitat, cèdules d'habitabilitat, gestions d'obra, certificats d'eficiència energètica, pressupostos,...
1998, Iniciativas Plus, SL. Amidaments i pressupostos en constructora-promotora
2003-2004, Arquitecta tècnic de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador

Valentina Batlle Bernadó

Deliniant

valentina@arquitecturaiespais.com

Paula Cortés Martorell

Arquitecta Tècnic

paula@arquitecturaiespais.com

© 2023 arquitectura i espais