DISSENYS QUE S'AJUSTEN A LES NECESSITATS DELS NOSTRES CLIENTS

coherents amb l'entorn i eficients energèticament

Veure més
Serveis*

Disseny d'habitatges cases, habitatges unifamiliars i plurifamiliars

Suport a la petició i l'anàlisi de pressupostos per a adjudicació de l'obra i control econòmic de l'execució

Decoració d'interiors i disseny de zones exteriors

Reformes i rehabilitacions de cases i espais, així com gestió dels canvis d'ús de locals, edificis, etc...

Plans Especials Urbanístics

Estudis*

Certificacions d'Eficiència Energètica (CEE)

Cèdules d'habitabilitat

Llicències d'activitat

Agregacions, segregacions i adequació de superfícies registrals

Estudis de viabilitat de projectes

 

* Sol·licitar pressupost en cada cas

Contacteu amb Nosaltres

© 2020 arquitectura i espais